Ajalla 1.3.2013-30.6.2014

Hanketiivistelmä

Leinmäen kyläyhdistys ry:n omistaman kylätalon keittiön kunnostaminen nykyaikaiseksi pitokeittiöksi, eteisen kunnostaminen entisten luokkahuoneiden kanssa yhteensopiviksi sekä entisen keittäjän huoneen ottaminen ja kunnostaminen kyläyhdistyksen toimisto- ja varastotiloiksi ja wc:n kunnostaminen siivoustilaksi. Lisäksi tarpeellisten tarjoilu- ym. astioiden hankkiminen kyläläisten juhlien järjestämiseen ja koneiden ja laitteiden hankkiminen kylätalolla tapahtuvan toiminnan tukemiseksi ja luomiseksi kyläläisten kriisikeskukseksi esim. luonnonkatastrofien yhteydessä.  

Keittiön, eteisen ja toimisto/varastotilan remontti

Keittiön ja eteisen remontti aloitettiin 9.3.2013 keittiökalusteiden purkamisella ja viennillä pois keittiöstä ja tämän jälkeen aloitettiin keittiön purkutyöt. Keittiöstä poistettiin kaikki vanhat niin ylä- kuin alakaapistotkin. Avattiin suora kulku eli uusi ovi entiseen keittäjän huoneeseen. Samoin keittiöstä purettiin yksi komero, eteiseen johtavaa ovea laajennettiin ja tilalle laitettiin liukuovi, joka on käytännöllisempi kuin periteinen ovi. Samoin purettiin yksi kapea, epäkäytännöllinen seinän osa. Vanha puuhella purettiin ja poistettiin vanhat lattiamatot. Eteisestä (käytävästä) irrotettiin naulakot ja otettiin vanha juoma-ja pesuallas pois seinästä. Nämä työt saatiin tehtyä maaliskuun loppuun mennessä.Tämän jälkeen alkoi keittiön seinien levytys, keittiön, eteisen ja toimisto-varastotilan ovien hionta ja maalaustyöt jatkuen aina kesäkuulle asti.

Toukokuun alussa aloitettiin käytävän seinien maalaus. Toukokuun puolessa välissä levytettiin eteisen lattia ja asennettiin uusi matto paikoilleen. Tämän jälkeen oli enää lattia- ja seinälistojen laittaminen.Toukokuun alussa aloitettiin myös keittiön seinien levytys ja sen jälkeen seinien maalaus. Keittiön kaapistojen ja muiden kalusteiden asennus aloitettiin toukokuun 20. päivänä ja saatiin valmiiksi seuraavalla viikolla. Asennus sisältyi kaapiston hintaan.Keittiön lattia levytettiin 5.6. ja uusi matto asennettiin 10.6. ja keittiökalusteiden välisten seinien laatoitus ja astiapesukoneen asennus tehtiin 11.6.. Torstaina 13.6. oli viimeisten maalausten, listoituksien ja keittiön laatoituksen saumaus sekä loppusiivouksen aika.Samalla kun keittiön ja eteisen ovia kunnostettiin, kunnostettiin myös toimistovarastotilan ovet karmeineen ja maalattiin seinät.Putkitöitä jouduttiin tekemään wc:n muuttamisen myötä siivouskomeroksi ja keittiön putkitöiden saattamiseksi valmiiksi. Putkityöt teki Vesijohtoliike Haapaniemi ja em. töiden organisoinnista vastasi talkoopäällikkö Jouko Nurmi.Hankintojen kilpailutus tehtiin keittiön kalusteiden, astianpesukoneen ja sähkötyön osalta. Kalusteista pyydettiin tarjoukset Kaluste Ruohoselta, Kolla, Laitilan Erikoiskaluste Oy:ltä, Laitila, Puustelli keittiökalusteelta, Rauma, Mavi Kaluste Oy:ltä, Rauma ja Topi-keittiöt, Rauma. Vastaukset saatiin kolmelta: Laitilan Erikoiskaluste Oy:ltä, Mavi Kaluste Oy:ltä ja Topi Keittiöiltä. Kalusteet päätettiin hankkia halvimman tarjouksen tehneeltä Laitila Erikoiskaluste Oy:ltä.

Sähkötöiden tekijä valittiin alimman tuntiveloituksen hinnan perusteella. Hintatiedustelut tekivät Jouko Nurmi ja Pirkko Lavila.

Eri talkoopäivien aikana ovat ravintolatoimikunnan naiset olleet mukana talkootöiden lisäksi huolehtimassa talkoolaisten hyvinvoinnista hoitaen joka talkoissa joko kahvituksen tai ruokailun tai molemmat. Lisäksi tarvittaessa he siivosivat. Talkootyöt organisoi talkoopäällikkö Jouko Nurmi

Astioiden hankinta

Astioiden, koneiden ja laitteiden osalta hankinnat tehtiin keväällä 2014.Astioiden kilpailutus tapahtui toukokuussa. Tarjouspyynnöt lähetettiin kolmelle toimittajalle; E. Ahlström Oy:lle, Lounais-Suomen Kespro Oy:lle Turku ja Wihuri Oy Aarnio Rauma. Kaikilta saatiin myös tarjoukset. Tarjoukset liitteenä. Valituksi tuli toiseksi halvin vaihtoehto eli E.Ahlström Oy:n tarjous. Valintaan päädyttiin, koska halvimman tarjouksen astiat poikkesivat (esim. kuviointi reunassa) ja eivät sopimeet yhteen aikaisemmin hankittujen astioiden vaan erottuivat niistä liikaa, etenkin kahvikuppien kanssa. Nyt hankitut asetit toimivat paitsi leipälautasina myös kahvikuppiparien asetteina. Nyt tehtyä hankintaa puolsi sekin, että näin ollen kattauksesta saadaan yhdenmukainen ja kaunis. Lisäksi nyt saatiin kaikki hankittua samasta paikkaa. Halvimman tarjouksen tehneellä ei ollut toimittaa kaikkia tarjouksessa mainittuja tarjoiluun liittyviä tavaroita. Kilpailutuksen teki hankevastaava Pirkko Lavila

Koneiden ja laitteiden hankinta

Astiapesukoneesta pyydettiin tarjoukset kolmelta liikkeeltä: Hessun TV ja Kone, Uusikaupunki, Tekniset Iiskala, Laitila ja Sähkö-Perkkola, Laitila, jotka kaikki jättivät tarjouksen. Valituksi tuli omassa kokoluokassaan halvin vaihtoehto eli Sähkö-Perkkolan tarjous. Kilpailutuksen molempien hankintojen osalta teki hankevastaava Pirkko Lavila.

Kylätalolle oli tarkoitus hankesuunnitelman mukaan hankkia 5 kw:n aggregaatti turvaamaan lähinnä talon lämmitys mahdollisten sähkökatkojen aikana. Samaan aikaan keväällä kun aggregaatin osto tuli ajankohtaiseksi, tuli tietoomme, että naapuripitäjässä on myytävänä 60 kw:n vähän käytetty aggregaatti. Samanaikaisesti tuli idea, että tämän suuremman aggregaatin oston myötä kylätalosta saadaan esimerkiksi jonkin luonnonkatastrofin yhteydessä kriisikeskus ja kyläläisten turvapaikka. Aggregaatissa riittäisi tehoa pitämään kylätalo lämpimänä ja niin, että sähkö-, vesi - ja jäteasiat hoituvat sähkökatkosta huolimatta. Aggregaatin hankinnasta neuvoteltiin Leader Ravakka ry:n työntekijöiden kanssa ja koska he näyttivät hankinnalle "vihreää valoa", päätettiin ostaa suurempi tehoinen aggregaatti. Selvitys liitteenä. Aggregaatin ostoneuvottelut kävi puheenjohtaja Jouko Nurmi.

Aggregaatin hankinnan myötä jouduttiin vaihtamaan mm. syötönvaihtokeskuskus ja se vaati joukon sähkötöitä, jotka teki T:mi Sähkö Heinonen.

Tietokoneen hankinta jäi kesäkuulle. Paikallisen tarjonnan puitteissa valitsimme Toshiba C50-A-1JM N2820 1 ja tekstinkäsittelyohjelman MSOFFICE MAC HOME&STUDEN Tekniset Radiotalo Iiskalasta.

Arvio hankkeen toteutuksesta ja esitykset jatkotoimenpiteiksi

Hanke toteutui ajallisesti suunnitelmien mukaan. Hankkeen aikana tuli idea kylätalosta kriisikeskuksena ja kyläläisten turvapaikkana esim. luonnonkatastrofien yhteydessä turvaten näin kyläläisille perustarpeet sen aikana. Muuten tehtiin kaikki suunnitelmissa olevat työt ja hankinnat paitsi näyttelykiskojen hankkiminen jäi tekemättä.Kylätaloa tulee markkinoida aktiivisesti erilaisten juhlien ja kokousten sekä koulutuspaikkana.

Mikäli tulevaisuudessa saadaan suunnitteilla oleva luontopolku tehtyä, voitaisiin kylätalon vintin osaan rakentaan kesäkäyttöisiä kevytrakenteisia majoitustiloja omatoimisille luontomatkailijoille tai pienille ryhmille. Luontopolun rakentamisessa voisi yhteistyötahona olla metsähallitus ja Liesjärven suojeluyhdistys ry, joka parhaillaan rakentaa lintutornia Liesjärvelle.

Kylätalon remonttihanke on päättynyt ja loppumaksun rahat saapuneet yhdistyksen tilille.Suuret kiitokset talkoolaisille, keittiöporukalle ja kaikille, jotka ovat eri tavoin edesauttaneet hankkeen toteutumista!